Składki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2014


Składka członkowska:

a) podstawowa: .................. 68 ,-
b) ulgowa: .................. 34 ,-
c) członka uczestnika - młodzież do lat 16............ 17 ,-

Składka okręgowa nizinna:

a) podstawowa – ........... 98 ,-
b) ulgowa – ............ 49 ,-
c) uczestnika - młodzież do lat 16............ 22 ,-
Składka okresowa jednodniowa dla czł. PZW............ 20 ,-
Składka okresowa trzydniowa dla czł. PZW............ 40 ,-
Składka okresowa 1 tygodniowa dla czł. PZW............ 60 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców roczna............ 200 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 tyg............ 80 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 dn............. 35 ,-

Składka okręgowa górska:

a) podstawowa – ............ 180 ,-
b) ulgowa – ............ 90 ,-
c) uczestnika - ............ 40 ,-
Składka okresowa jednodniowa dla czł. PZW............ 40 ,-
Składka okresowa trzydniowa dla czł. PZW............ 80 ,-
Składka okresowa 1 tygodniowa dla czł. PZW............ 120 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców roczna............ 300 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 tyg............ 150 ,-
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców -1 dn............. 70 ,-

Inne Składki:

skł. uzupeł. do niz. - wędkowania na w. górskich............. 82 ,-
Brak zwrotu zezwolenia............. 10 ,-

Wnosząc składkę na wody górskie jesteśmy uprawnieni do wędkowania również na wodach nizinnych naszego Okręgu